Hra flašinetová - flašinet

... a přece se točí.

Historie flašinetu a vše kolem něj.

A co je to flašinet ? Víc se dozvíte v článku.

Flašinet - z franc. flageolet [flažolè], kolovrátek. Zpravidla lehce přenositelný stroj hudební, v podstatě podobný malým varhanám. Skládá se z píšťal retných i jazýčkových, do nichž zamezuje se záklopkami přístup vzduchu. Záklopky ty otevírají nýtky, zatlučené ve válci, jenž otáčí se klikou, která zároveň uvádí v pohyb měchy vpouštějící vzduch do píšťal. Při kolovrátcích novější konstrukce nahrazen bývá válec dírkovanou patronou, jež otevírá ventily píšťalové. Kolovrátek upravený k nošení na těle jest nejrozšířenějším automatem hudebním žebravých tříd a vytlačil z oběhu někdejší niněru. (Ottův slovník naučný r. 1899) Flašinet patří mezi automatofonické nástroje, reprodukující hudební skladby pomocí zvláštního mechanického zařízení (kovový válec s ostny, zvonky s kladívky, mechanismus se strunami či píšťalami) bez účasti interpreta. Jsou poháněny perem, závažím, nebo otáčením kliky, např. kolovrátky (flašinety), orchestriony. (Československá encyklopedie r. 1986)

 

 

a co dál. ..?

 

 Nádherný článek jsme o flašinetech našli na stránkách www. libochovice.cz, kde pan Čestmír Vaněk krásně popsal flašinet a jeho historii. My jsme si ho dovolili citovat:

 

O minulosti a současnosti flašinetů

Psát o flašinetech při současném technickém pokroku je vzpomínání na něco, co již hlavně mladším lidem asi moc neříká

     Psát o flašinetech při současném technickém pokroku je vzpomínání na něco, co již hlavně mladším lidem asi moc neříká. Ale přeci stojí za to vědět, že flašinet je hudební nástroj produkující docela slušné melodie.
     Historie tohoto hudebního nástroje sahá údajně do 16. století, do východní Asie. V první polovině 18. století se flašinet dostal do Evropy, kde se jeho hudbě těšily vyšší společenské vrstvy na zámcích, letních sídlech a v salonech. Později sloužil tento nástroj lidu, to znamená, že se rozšířil do krčem, hospod, restaurací a na různé lidové slavnosti. Lze připomenout, že flašinetáři a zpěváci při jejich putování od dvora či dvorku, od vesnice k vesnici, přenášeli též různé krajové zprávy.
     V přelomu posledního století dosáhly flašinety svého technického vrcholu. Mnohé firmy a podniky vyráběly přístroje a instrumenty, které na sebe upozorňovaly svým vybraným hlasem a také vnějším vzhledem. V Německu to bylo známé městečko Waldkirch, které se proslavilo výrobou těchto instrumentů. Ale také v jiných městech, ba i v Čechách a na Moravě vznikly celé dynastie řemeslníků zabývajících se touto výrobou. Jsou známé originální názvy flašinetů, jako je "kameník, čeliš, vavřín, raffin" a další.
    Pro částečné objasnění funkce tohoto instrumentu - nástroje zvaného též kolovrátek - ve zkratce uvádím jen ten nejzákladnější princip. Byl to především válec, na kterém jsou velice přesně vytvořeny hroty - výčnělky, kterých se dotýkají postupně ploché pružiny.  Nezbytná klika nutná k točení válce umožňuje jednotlivým pružinám vznik určitého tónu. Jistě si dovedete představit nutnost vysoké přesnosti takovéhoto zařízení vydávajícího požadovanou melodii. Další popisování zdokonalených mechanismů flašinetů by zabralo celou technickou příručku.
    S pokrokem našeho století ztratily flašinety na významu. Byla vynalezena gramofonová deska, která měla tu výhodu, že mohla přijmout lidský hlas a znovu ho reprodukovat, tak se stalo, že flašinety a flašinetáři stáli před úpadkem. Byli tu však po první světové válce váleční invalidé a lidé, kteří neměli zaměstnání. Chodili právě tak jako před léty od domu k domu, od vesnice k vesnici a hráli lidem pro potěšení. Jako dík za hraní dostávali nějaký ten peníz či kousek jídla. Flašinetářům se začalo říkat, že mají "žebravé povolání".
    Za socialismu byla hra na flašinet zakázána a zdálo se, že éra flašinetů skončila. Dovídáme se však, že v Německu, Rakousku i v dalších zemích se staré flašinety (nejen flašinety) začaly sbírat a renovovat. Tak se stalo, že mnoho českých flašinetů se ocitlo za pár korun v řadě evropských zemí.
Bohužel ne u nás, ale v cizině se dnes vyrábějí zdařilé repliky flašinetů. V západních státech se pořádají festivaly, kde se sejde 50 i více flašinetářů. Též existují kluby přátel flašinetů.
    Na závěr si dovolím uvést autora magnetonové kazety s názvem "První nahrávky flašinetu v Čechách" pana Šťastného z Prahy. Krásných 33 melodií je vzpomínkou i připomínkou na tento hudební nástroj zvaný "flašinet". 

Čestmír Vaněk

 

 

Poslední komentáře
12.10.2016 15:30:52: www.dedra-katalogy.cz Dedra www.betterware-katalog.cz Betterware www.dedra-katalogy.cz Dedra ofic...
23.08.2016 16:00:22: www.dedra-katalogy.cz/dedra-katalog/Dedra aktuální katalog, slevy, registrace Dedra aktuální katalo...
15.08.2016 20:29:08: www.dedra-katalogy.cz Dedra aktuální katalog, slevy, registrace Dedra registrace
22.06.2015 16:02:06: www.orislevy.cz Oriflame CZ Připojte se k Oriflame již nyní! Oriflame ČR oficiální stránky - regist...